Je lahko moški ali ženska. Delo vrtnarja je zelo raznoliko in obsega različna delovna področja. Vrtnar dela v vrtnarstvu in v parkovnem vrtnarstvu. Osnova njegovega dela je vzgoja in oskrba različnih vrst rastlin.

Kaj delavec običajno dela? Vrtnar dela v vrtnarstvu in v parkovnem vrtnarstvu. Vzgaja okrasne zelnate in lesnate rastline, jih oskrbuje in zasaja. Sadi in oskrbuje sadno drevje. Neguje parkovne in športne trate ter vzgaja zelenjavo, dišavnice in zelišča. Vrtnar, ki vzgaja okrasne zelnate rastline, razmnožuje balkonsko cvetje in lončnice ter rastline, ki jih sadimo na okrasne grede. Rastline oskrbuje s hranili in vodo, dognojuje in jih varuje pred boleznimi in škodljivci. Okrasne lesnate in sadne vrste rastlin razmnožuje v drevesnicah in jih sadi v parke ali obhišne vrtove. Za lepo rast, obilno cvetenje in dobro rodnost jih obrezuje in gnoji. K vrtnarjevem delu sodi tudi vzgoja travnih preprog, priprava terena za setev trav, setev in oskrba. Pomembno področje dela je varovanje rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli. Pri tem dela s fitofarmacevtskimi sredstvi za varstvo rastlin. Pozna predpise o varnem delu s temi sredstvi. Vedeti mora, kako vplivajo na okolje in rastline. Ker pri delu uporablja različne vrtnarske stroje, naprave in orodja, mora upoštevati tudi predpise o varnem ravnanju z njimi.

Delovna področja Poklic vrtnarja zahteva poznavanje splošnega vrtnarstva, tehnologije pridelave različnih vrst rastlin, umetnosti cvetličarstva, estetike, ekonomičnosti in uporabnosti in varstva okolja. Vrtnar dela na prostem in v rastlinjakih. Ne glede na to, katero vrsto rastlin vzgaja, mora znati obdelati zemljo za setev in sajenje. Pozna substrate in nove sorte okrasnih rastlin, ki se odlikujejo po barvi cvetov, rodnosti in odpornosti. Dobro mora poznati zahteve posameznih rastlin. Po načrtu pripravi gredice za sajenje okrasnih rastlin in jih zasaja. Sadi okrasno grmičevje in okrasno ter sadno drevje. Zna se orientirati v prostoru in ima občutek za različne združbe rastlin. Pomemben del vrtnarjevega dela je komunikacija s stranko. Sporazumeva se v domačem in po potrebi v tujem jeziku.

Delovni pripomočki Vrtnar uporablja različne vrtnarske stroje, sredstva in orodja: traktor, stroje za osnovno (plug, frezo) in dopolnilno obdelavo zemlje (kultivator), sejalnike in sadilnike, kosilnice in stroje za oskrbo in spravilo posevkov, okopalnike, osipalnike, škropilnice. Uporablja različno vrtnarsko orodje, kot so kosilnice, motike, vile, grablje, lopate, sadilne kline, vrtnarske škarje in škarje za obrezovanje sadnega drevja ter žage.