Povdarja se vse opisno za delo hišne pomočnice. Negovalka je hišna pomočnica, tako ženskega kot moškega spola, ki pomaga pri vseh domačih opravilih v družini, kjer je prisoten nesamozadosten ali starejši član družine.

Ta oseba ni profesionalna in ni bila nikoli posebej izobražena za opravljanje določenih nalog. Negovalka nudi storitve v zasebnih stanovanjih in hišah družinam in spada v osnovno kategorijo storitev. Njene naloge so vsestranske v domači hiši z večjim povdarkom na nego in pomoč starejši ali nesamozadostni osebi. Med zadolžitvami največkrat sodijo vsa opravila značlna za zasebno stanovanje.
Negovalka skrbi za dnevno čiščenje celotne hiše ali del te.Sem spada urejanje spalnih prostorov, čisčenje ter ureditev kopalnice i toaletnih prostoro, čiščenje kuhinje in vseh gospodinjskih aparatov kot so hladilnik in zmrzovalnik, elektični ali plinski štedilnik,električna pečica, vse kuhinjske omarice, miza in ves dekor v kuhinji.

Profesionalna gospodinja nudi tudi storitev kot je čiščenje balkona, teras, lož. Tako tudi skrbi za čistočo zunanjih in notranjih vrat, oken in okenskih polic in vseh steklenih površin, ki so v bivalnem prostoru. Navadno sodi med njene nalog tudi čiščenje pohištva, vse notranje opreme in njene vsebine. Prav tako hišna gospodinja skrbi za strojno in ročno pranje perila, glede na dogovor oziroma potrebe družine. Zadolžena je za pranje celotnega perila, to pomeni od kuhinjskih prtov in krp, ki se jih uporablja med strežbo obrokov, do vse posteljnine in oblačil od posameznih članov družine.

Negovalka lika v za to namenjenem prostoru ali na predhodno dogovorjenem mestu. Enostavno, neprofesionalno likanje kot je likanje prtov, prtičkov in ostalo je ena izmed karateristik dela negovalke v družinskih hišah. Skrbi tudi za likanje srajc/bluz, majic, hlač in vseh ostalih oblačil za vse člane družine.

Njena primarna naloga je skrb za starejšega in ne hišna opravila. Med te spada tudi sprehod s starejšim na svežem zraku in spodbujanje k le temu. Lahko daje tudi injekcije, če je za to predhodno vsposobljena. Med naloge spada tudi kuhanje. Poskrbeti mora za nabavo živil potrebnih za pripravo posameznih jedi. Priprava obrokov je v dogovoru z družino. Živila se nakupuje skupaj s starejšim v trgovinah izbranih od družine same. Vrsta kuhinje ni na nivoju profesionalnega kuharja, vseeno pa je na nivoju osnovne kuhinje. Tako lahko pripravi vsestranske jedi, ki ne zahtevajo pretiranega znanje.

Na splošno velja, da je naloga negovalke spodbujanje in pomoč pri hranjenju osebe, katera sama tega ne zmore, česar hišna pomočnica ne dela. Negovalka to delo opravlja na vljuden način, kot bi ga opravljala medicinska sestra pri negi nepokretnega bolnika. Negovalka pospravi in uredi kuhinjo po obroku in se za daljši čas zadrži ob starejšemu, da si zagotovi tako aktiven kot pasiven nadzor nad njim.

Poleg teh osnovnih nalog se nekatere negovalke posvetijo tudi rekreacijski dejavnosti starejšega. Pospremijo jih, ko imajo obveznosti zunaj in ko je to potrebno. Negovalka opravlja svoje delo z veliko mero skrbnosti, ni pa profesionalno vzposobljena. Zavedate se morate, da negovalka ni ustrezno strokovno izobražena in kljub njeni skrbnosti in agažiranosti ne more skrbeti za nepokretne ali hudo bolne.