Točko po točko vam bomo poskusali predstaviti vse profile delovnih mest, ki jih ponujamo.

Začnimo s tem kaj razumemo pod nazivom delovnega mesta “hišna pomočnica”. Hišni pomočnik je lahko tako moškega kot ženskega spola, odvisno od zahtev in potreb vsake posamezne družine, za katero dela. 

Preprosti hišni pomočnik, ki ga ponavadi poimenujemo kar “hišni pomočnik”, je oseba, ki nudi pomoč (delo) v zasebnih stanovanjih in hišah v katerih živijo veččlanske družine, ponavadi sestavljene iz dveh odraslih in otrok. Ponujena storitev se uvršča v kategorijo splošnih storitev, katera vklučuje vse potrebne aktivnosti v bivalnih prostorih družine. 

K nalogam hišne pomočnice spadajo: dnevno čiščenje celotnega bivalnega prostora ali le del tega, ureditev in priprava spalnice, čiščenje in ureditev kopalnice in toaletnih prostorov, čiščenje kuhinje in vseh gospodinjskih aparatov kot so: hladilnik in zmrzovalnik, kuhalna plošča in pečica. Sem spada tudi čiščenje kuhinjskih omaric, delovnega pulta, jedilne mize in ostale kuhinjske opreme. Med ostale naloge hišne pomočnice spada tudi čiščenje balkonov, teras in lož. Prav tako v prvi osebi skrbi za čistočo okenskih stekel, okenskih okvirjev, notranjih in zunanjih vrat ter vseh ostalih steklenih površin. Med naloge hišne pomočnice spada tudi čiščenje in vzdrževanje celotnega pohištva, ki je del hišne opreme. Seveda to vklučujeje vso notranjo opremo s pripadajočim dekorjem.

Prav tako hišna gospodinja skrbi za strojno in ročno pranje perila glede na dogovor oziroma potrebe družine. Zadolžena je za pranje celotnega perila, to pomeni od kuhinjskih prtov in krp, ki se jih uporablja med strežbo obrokov, do posteljnine in vseh oblačil od posameznih članov družine.

Hišna gospodinja lika perilo v za to namenjenem prostoru, oziroma tam kjer je predvideno. Enostavno, neprofesionalno likanje kot je likanje prtov, prtičkov in ostalega je ena izmed karateristik dela hišne pomočnice v družinskih hišah. Skrbi tudi za likanje srajc/bluz, majic, hlač in vseh ostalih oblačil za vse člane družine.

Med najpomembnejšimi zadolžitvami je kuhinja. Poskrbeti  mora za nabavo živil potrebnih za pripravo posameznih jedi. Priprava obrokov je v dogovoru z družino. Živila se nakupuje v trgovinah izbranih od  družine same. Glede na to, da ni profesionalna kuharica, se od hišne pomočnice lahko pričakuje le osnovno kuhaje, kot je na primer: testenine s preprosto omako, zelenjavne juhice, pečenke, ki ne zahtevajo vrhunskega znanja. Posamezne hišne pomočnice so lahko tudi vrhunske kuharice, vendar so izjeme.

Med zadolžitve hišne gospodinje ne spada profesionalna priprava mize in strežba. Če že pripravi mizo in streže, ni na enakem nivoju kot bi ga opravil profesionalni gostinec ali poklicna gospodinja. Menimo,da navadna družina, ki se poslužuje enega hišnega pomočnika, ne potrebuje profesionalne strežbe in pogrinjkov kot je strežba po francosko, strežba po avstrijsko, strežba po italijansko. Pomembno je, da je sposobna skuhati in servirati pripravljen obrok družini.

K zadolžitvam lahko spada tudi skrb za otroka, kot je na primer peljati in iskati otroka v vrtec, peljati na obšolske dejavnosti in športne aktivnosti. Povdariti moramo, da hišna gospodinja ni profesionalna varuška, vendar lahko opravi enostavne zadolžitve.

Vse zgoraj opisano spada med zadolžitve vsestranske hišne pomočnice. Izvršba vseh del in nalog je mogoča le s primerno časovno organizacijo.