Fizioterapevt je zdravstveni delavec, ki v vseh fazah zdravstvenega varstva z vzgojnimi in fizioterapevtskimi metodami vzdržuje, vzpostavlja in izboljšuje psihofizične sposobnosti ter zmogljivosti zdravih, v razvoju motenih in bolnih ljudi. Delo fizioterapevta je tudi vzgojno in motivacijsko, bolnika pridobi za aktivno sodelovanje pri zdravljenju. Delo je fizično in psihično naporno. Izvaja fizioterapevtski program kinezioterapije, elektroterapije, vodne in ročne terapija in termoterapije in ugotavlja ter ocenjuje učinke terapije.