ZAKONI IN DAVKI

Zaposleni ali samostojni podjetnik?

Če se odločite da najamete posameznika – ne podjetja ali agencijo – da dela na Vašem domu, se postavlja vprašanje ali se delavec smatra kot Vaš zaposlen ali neodvisen izvajalec dela. Ta odgovor bo naredil veliko razliko v temu, katerim davčnim zakonom in drugim predpisom morate slediti. Na splošno rečeno, imate večjo odgovornost do zaposlenega, kot do neodvisnega izvajalca. Da pa se stvar še bolj zakomplicira ne obstaja definicija, ki se kvalificira kot »zaposleni«. Različni organi oblasti imajo različne definicije, katere morate spoznti, če želite slediti odgovarjajočim zakonom. Na primer:

  • IRS in državne davčne agencije določajo definicijo zaposlenega, odvisno od tega ali se od Vas zahteva, da plačate in zadržite davek od plače vašega delavca.
  • Država definira nekoga kot zaposlenega na osnovi vrste za določenje ali imajo zaposleni pravico na določene zaščite, kot so to odločbe minimalnega zaslužka in delo nadur, za katere neodvisne stranke nimajo pravice.
  • Državnim zavarovalnicam za primer nezaposlenosti ali delovnega nadomestila je pomembna definicija »zaposleni«, ker lahko nekega dne delavec postane brezposelen ali se poškoduje na delovnem mestu, zato je obvezno zavarovanje za pokrivanje takšnih situacij.

Na splošno, več kot opravljate kontrole nad zaposlenim, večja je verjetnost da Vas bodo vse navedene agencije smatrale kot »delodajalca«. Če zaposlite osebo, da dela določeno število ur, usmerjate kaj ta oseba dela in kako ta oseba dela in ta oseba dela samo za Vas, ste najverjetneje delodajalec. Na primer, če najamete varuško, da vsak dan pazi Vaše otroke, se bo to več kot najverjetneje smatralo, da je zaposlena. Po drugi strani, če oseba opravlja storitve za javnost, dostavlja potrebno opremo ali orodje, kontrolira kako in kdaj se konča delo, je ta oseba najverjetneje neodvisni izvajalec dela. Vrtnarji ali usposobljeni strokovnjaki, kot električist, so običajno neodvisni. (Da bi več spoznali o tem kdo se kvalificira kot zaposlen, si preberite Nolov članek smostojni podjetnik ali zaposlen: Kako vladne agencije razlikujejo.)

Vaše davčne ODGOVORNOSTI

Če je delavec neodvisen izvajalec, so Vaše zakonske davčne obveze majhne. V bistvu ni treba niti, da izpolnete obrazec IRS-u (1099-misc), ki je navadno potreben ob zaposlovanju neodvisnih izvajalcev, ker izjema izljučuje delavce v gospodinjstvu. Vendar je drugače, če ste delodajalec delavca. Nekatere od Vaših odgovornosti so: nabava identifikacijske številke delodajalca. Za začetek je potrebno, da IRS ve, da ste delodajalec in da zahtevate identifikacijsko številko delodajalca (EIN), kar se lahko uredi preko spletne strani IRS na www.irs.gov. Preverite imigracijske dokument. Torej morete preveriti ali ima posameznik zakonsko dovoljenje, da dela v ZDA, na osnovi tega ali ima delovno vizo in državljanjstvo ZDA, in imigracijske usluge (USCIS) obrazec I-9, pravico zaposlovanja in sedanje listinske dokaze, da ima pravico delati. Ni potrebno nikjer potrditi I-9, vendar mora ostati pri roki v slučaju preiskave. Plačajte davek. Če plačate delavca $ 1700 letno, ali več v letu 2010 (vsota se menja vsako leto) Vi in zaposleni morate vsak posebej, plačati po 7,65% od plače zaposlenega za socialno zavarovanje in zdravniške prispevke. Kot dodatek k Vaši polovici ste odgovorni za zadrževanje določenega dela davka zaposlenega. Morate preveriti z davčno agencijo v Vaši državi, da bi se poučili o točnih zahtevah zadrževanja. Če ste zaposlenemu plačali $ 1000 ali več v vsakem letnem četrtletju (katerekoli tri mesece) ste Vi dolžni plačati državni davek za nezaposlenost (Futa). Stopnja davka se spreminja od države do države, vendar je navadno 0,8% od prvih $ 7000 letnega zaslužka, ki se izplačuje zaposlenemu. Torej morete oddati davčni obrazec V-2 na koncu leta. Nekateri se odločijo angažirat in plačati servisu za ravnanje s temi nalogami.

Vaše zavarovanje ODGOVORNOSTI

Kaj se zgodi,če se Vaš delave poškoduje na delovnem mestu? Navadno so delodajalci odgovorni za plačanje poškodb na delovnem mestu, vendar državni zakon zahteva od delodajalca dodatno zavarovanje delavca, da jih pokrije. Če je to nujno potrebno, je odvisno od države v kateri ste. Nekatere države popolnoma izključujejo zaposlene v gospodinjstvu, medtem ko jih ostale uvrščajo med zaposlene, ki delajo za izvedbo določenih standardov - norm ali minimalno plačo (ZDA oddelek za delo, na www.dol.gov, je tabela pravil vsake države). Če je potrebno, da delavcu plačate dodatno zavarovanje, obstaja možnost, da boste lahko to krili preko Vaše zavarovalne police za hišo. Čeprav je navadno kritje za delavce izključeno, odvisno od odobritve in od zakona v vaši državi. Prav tako boste najverjetneje morali plačati državno zavarovanje za nezaposlenost svojega delavca. To omogoča izmenjavo prihodkov in drugih uslug, če na koncu delovnega razmerja ta oseba ostane nezaposlena. Stroški tega zavarovanja so odvisni od države.

PLAČILO Vaših zaposlenih

Če zaposlite delavca, se morate strinjati in biti v skladu z državnimi in zveznimi zakoni v zvezi s plačilom tega zaposlenega. Na primer, zaposlenemu morate plačati vsaj minimalno plačo v Vaši državi (v praksi to pomeni, da boste verjetno morali plačati veliko več od minimalne plače, saj bo verjetno težko najti nekoga, ki bo pripravljen delati za manj). Mogoče boste morali plačati nadure, čeprav zvezni zakon tega ne zahteva za zaposlenega, ki živi v Vašem domu (da bi boljše spoznali pravila o delu nadur, preberite Nolov članek o delu nadur).