POGOJI KORIŠČENJA

Ta spletna stran je last podjetja Providence Financial inc. DE, SAD.

Spletna stran www.asistencanadomu.si navaja določene pogoje koriščenja. Prosimo Vas, da previdno preberete vsebino. V kolikor ne sprejmete danih pogojev koriščenja, se ne boste mogli prijaviti na to spletno stran. S prijavo in koriščenjem te spletne strani sprejemate vse pogoje koriščenja, ki so navedeni na tej spletni strani.

Providence Financial inc. DE, SAD podjetje, lastnik spletne strani www.asistencanadomu.si, si zakonsko pridržuje pravico spreminjanja pogojev koriščenja kadarkoli. Svetujemo Vam, da občasno ponovno pregledate pogoje koriščenja, ki so obvezujoča za Vas. Izraz »Vi« in »koristnik« se nanaša na vse posamezne koristnike in dejavnike, ki pristopajo tej spletni strani iz katerih koli razlogov.

UPORABA VSEBINE

Podjetje Vas obvešča, da je gledanje in prevzemanje gradiva s www.asistencanadomu.si (»spletna stran«) izključno za osebno, nekomercialno porabo. Vsebina te spletne strani kot so teksti, grafika, slike, logo znaki, ikone tipkovnice, softwer in ostalo gradivo je pod zaščito ZDA in tujega avtorskega zakona, zaščitnega znaka in drugih zakonov. Vsa vsebina je v lasti podjetja ali njenih dobaviteljev ali strank. Kompilacija ( v smislu združevanja obdelovanja in montaže ) celotne vsebine spletne strani je izključno v lasti podjetja in spletna stran je zaščitena s stran ZDA in zakona o mednarodnih avtorskih pravicah. Nepooblaščena uporaba vsebine lahko pomeni kršitev zakona o avtorskih pravicah, zakona o zaščitnem znaku in drugih zakonov. Koristnik mora ohraniti vse značilnosti avtorskih pravic, zaščitnega znaka, storitve in ostale z zakonom zaščitene standarde iz originalne vsebine na vsaki kopiji vsebine, ki jo koristnik naredi. Prodaja ali izmenjava vsebine je nedovoljena kot tudi razmnoževanje, prikazovanje, javne dejavnosti ali katera koli druga uporaba vsebine za javne in komercialne namene. Uporaba vsebine na kateri koli drugi spletni strani ali računalniškem omrežju v katere koli namene je strogo prepovedana. Koristniku ni dovoljeno, da kopira ali preuredi HTML katerega podjetje uporablja, da proizvaja svoje spletne strani. On je prav tako zaščiten z avtorskimi pravicami podjetja.

DOVOLJENO KORIŠČENJE SPLETNE STRANI

Splošna pravila: Koristniki ne smejo koristiti spletno stran z namenom oddajanja, deljenja, skladiščenja ali uničevanja vsebine, kakor tudi ne:

 • S ciljem kršenja obilo katerega veljavnega zakona ali pravila spletne strani
 • Na način, ki krši avtorske pravice, zaščitni znak, zaupne dejavnosti ali intelektualno lastnino ali kršenje zasebnosti, javnosti ali drugih osebnih človekovih pravic.
 • Ciljem objavljanja vsebine, ki predstavlja obrekovanje ali sovražno govorjenje, ali ki ima cilj da ustrahuje ali poniža, napeljuje na nasilje

Nedovoljeno je vnašati kontaktne informacije v odprta tekstna okna svojega računa. Informacije od kontaktov vnešenih v ta tekstna okna bodo odstranjena. Večkratno kršenje tega pravila lahko vodi v deaktivacijo Vašega računa. V kolikor se bodo ta dejanja ponavljala Vam bo koriščenje spletne strani onemogočeno.

Pravila o varnosti: Koristnikom je prepovedano nespoštovanje varnostnih predpisov spletne strani, vključujoč sledeče stavke:

 • pristop k informacijam, ki niso namenjene koristniku ali prijava na nepooblaščen račun
 • poizkus izpraševanja, skeniranja in testiranja ranljivosti sistema ali omrežja, ali kršenja varnostnih predpisov in predpisov avtentičnosti brez ustreznega dovoljenja
 • poizkušanje posredovanja storitve kateremu koli koristniku ali omrežju, vključno brez omejitev, odpošiljanje virusov, preobremenjevanje, poplavno usmerjanje, »spamovanje«,...
 • pošiljanje neveljvnih e-mailov vključujoč promocijo in/ali oglaševanje proizvodov ali storitev
 • ponarejanje katere koli TCP/IP glave ali katere koli informacije iz glave v katerem koli e-mailu ali členu interesne skupine. Kršenje sistemske ali omrežne varnosti lahko privede do kazenskega pregona. Podjetje bo raziskovalo okoliščine katere lahko vključujejo takšne ukrepe, ter sodelovalo z odgovornimi organi pregona za izvajanje nekaterih ukrepov za koristnike, ki so vpleteni v takšne kršitve.

NEKATERE PREPOVEDANE AKTIVNOSTI

Ta spletna stran se lahko koristi izključno v zakonite namene, od strani, na katerih posamezniki iščejo zaposlitev in hišno pomočnico in informacije o poklicu, pa do strani delodajalcev, ki nudijo zaposlitev eni ali več hišnim pomočnicam. Podjetje specifično prepoveduje koriščenje spletne strani in koristniki pristajajo na to, da spletno stran ne koristijo iz spodaj navedenih razlogov:

Posredovanje katerih koli nepopolnih, lažnih ali neveljavnih biografskih informacij ali informacij katere niso vaš osebni povzetek.

Brisanje ali obdelava katere koli vsebine podane s strani neke druge osebe ali faktorja.

Koriščenje katere koli naprave sofwer-ja ali programa, ki bi preprečeval ali poskušal preprečiti primerno delo spletne strani ali katero koli aktivnost, ki se izvaja na tej spletni strani.

Vsako dejanje, ki določa pretirano ali nesorazmerno kopičenje v infrastrukturi spletne strani.

V kolikor ste lastnik gesla, ki Vam omogoča dostop do neformalnih področij te spletne strani, posredovanje ali prikaz Vašega gesla kateri koli tretji osebi ali koriščenje Vašega gesla v katere koli nepooblaščene namene.

Ne glede na nasprotne trditve, koriščenje ali poskus koriščenja katerega koli mehanizma, softwerja, orodja ali nekega drugega sredstva (vključujoč neomejenih iskalnikov, pajkov, avatarjev, robotov, inteligentnih agentov) s ciljem upravljanja ali preizkovanja te spletne strani, razen iskalnikov, ki so že na voljo s strani podjetja ali ostalih splošnih iskalnikov (npr. Netscape navigator, Microsoft Explorer).

Poskus dešifriranja, interpretacije, razstavljenja ali razgrajevanja katerega koli že obstoječega softwerja ali gradnje določenega dela spletne strani kateri koli vrste.

Združevanje, razmnoževanje, kopiranje katere koli vrste, katerega koli gradiva ali informacije dostopne na spletni strani.

Oblikovanje ali povezovanje s kakršnim koli gradivom ali informacijami dostopnimi na spletni strani.

Ne bomo tolerirali neprimerno uporabo spletne strani ali katero koli drugo nepravilnost. Posledica takšnih dejanj bo odstranitev Vašega profila.

INFORMACIJE STRANKAM

Ob registraciji na spletno stran bo podjetje od Vas zahtevalo določene informacije vključujoč tudi Vaš e-mail naslov (Vaše »informacije«). Poleg pogojev uporabe katere je mogoče vzpostaviti na vsaki politiki zasebnosti na tej spletni strani, Vi razumete in se strinjate s tem, da podjetje anonimno razkrije tretjim osebam določeno vsoto informacij z Vašega obrazca za registracijo. Podjetje ne bo razkrilo Vašega imena, naslova, e-mail naslova in telefonske številke nikomur brez Vašega dovoljenja, razen v nujnem primeru, zaradi spoštovanja določenega zakona ali zakonskega postopka pri katerem so te informacije nujne. Podjetje si pridžuje pravico, da Vam ponudi storitve in proizvode tretje osebe, na osnovi podatkov povpraševanja navedenega v Vaši prijavi. Torej, take ponudbe lahko ponudi podjetje ali tretja oseba. Prosimo Vas, da pregledate Pravila o zasebnosti podjetja, za podrobnejše detalje o Vaših informacijah. Naročene družine so zavezane,da plačajo storitve spletne strani, razen če je bilo navedeno drugače. Družine, ki se prijavijo, sprejmejo da podjetju plačajo vse stroške po trenutnih cenah za kakršno koli koriščenje spletne strani. Poleg tega družine pooblaščajo podjetje, da zaračuna koriščenje spletne strani po njihovem izbranem ceniku. Podjetje si pridržuje pravico,da popravi kakršne koli napake, ki jih naredi tudi, če je plačilo bilo že zahtevano ali prejeto. Preplačila družin ne bodo avtomatsko podaljšana v nedogled. Po plačanem računu ne bo nikakršnih povračil ali zahtev za storniranje in odpovedi vplačila. V posebnih primerih so lahko povračila in sredstva odobrena – v utemeljenih okoliščinah ali v slučaju kakršne koli napake narejene s strani podjetja. Podjetje daje možnost pritožbe, vendar bodo profili odklonjeni od tega trenutka, ko bo pritožba vložena.

DOLŽNOSTI STRANKE

Kot stranka ste odgovorni za lastno izmenjavo informacij, kot tudi za posledice v slučaju objavljanja Vaše izmenjave. Ne smete, s koriščenjem spletne strani ste tudi pristali, storiti karkoli od navedenega: deliti vsebino, ki je predmet avtorskih pravic, razen v primeru, da ste Vi osebno lastnik avtorskih pravic ali imate dovoljenje s strani lastnika, da ta predmet objavite; deliti predmet kateri odkriva zaupne dejavnosti, razen v primeru osebnega lastništva ali, da imate dovoljenje lastnika; deliti predmet, ki krši kakršen koli zakon intelektualne lastnine drugih ali zakon o zasebnosti ali druge dejavnosti; deliti nespodoben in obrekljiv predmet, ki napeljuje na nasilje, sovražni govor ali je žaljiv do katere koli stranke ali individualne osebe. Deliti seksualne eksplicitne slike ali izjave, deliti oglaševanje ali poslovne zahteve, deliti verižna sporočila ali finančne piramide; predstavljati drugo osebo; ali deliti predmete kateri vsebujejo viruse, trojanske konje, črve, spam sporočila, ali druga sredstva računalniškega programiranja ali mehanizma kateri imajo namero, da škodujejo informacijam, negativno vplivajo in prikrito prestrezajo ali izvajajo razlastitev sistema ali podatkov. Podjetje ne predstavlja niti garantira resničnost, verodostojnost ali zanesljivost izmenjave informacij deljenih s strani stranke, niti odobrava katero koli izmeno mišljenja s strani stranke. Vi kot stranka se morate zavedati, da je kakršna koli opora na vsebino deljeno s strani drugih strank na Vaš lasten riziko in odgovornost. Podjetje deluje kot pasivni kanal za spletno distribucijo in objavljanje podatkov o uporabnikih in ni v obvezi, da nadzoruje izmeno informacij niti ni odgovorna za nadziranje in sledenje vsebine deljene s strani koristnika. V kolikor opozorjena s strani koristnika izmenjava informacij, ki domnevno niso v skladu s temi pravili in pogoji, podjetje lahko razišče navedbe in dobro namerno po lastni presoji ugotovi, da se odstrani ali zahteva, da se odstrani takšna izmenjava informacij. Podjetje nima ne obveze ne odgovornosti do koristnikov, ki objavljajo ali ne objavljajo takšna dejanja. Podjetje si pridržuje pravice, da izključi koristnike in prepreči njihov nadaljni dostop na spletno stran zaradi kršenja pravil in pogojev koriščenja ali kršenja zakona in pravic na osnovi katerih se bodo zbrisale izmenjave informacij, ki so ofenzivne, nezakonite ali posegajo v pravice drugih. Podjetje si pridržuje pravice po zahtevi podatkov koristnika za katere meni, da so nujno potrebni v kolikor smatra, da ti podatki lahko povzročijo odgovornost ali izgubo (popolno ali delno) storitev svojih ISP in drugih dobaviteljev (dobavitelj internetnih storitev). Z oddajanjem vsebine na katerem koli javnem ali zasebnem prostoru na spletni strani, vključujoč oglasne table, forume, tekmovanja ali klepetalnice, omogočate podjetju in njenim podružnicam svobodno, trajno, nepreklicno, podlicenčno (čez več nivojev), neizključno pravico (vklučno z vsemi moralnimi pravicami) in dovoljenjem za koriščenje, razmnoževanje, oblikovanje, prilagojevanje, objavljanje, prevajanje, javno izvajanje, prikazovanje in distribucijo uporabniške vsebine (v celoti ali delno) kot tudi, da te vsebine utrdi v kateri koli medijski ali tehnološki obliki – trenutno poznani ali kasneje razviti, v celotnem trajanju katerih koli pravil katera obstajajo s takšno vsebino. Torej garantirate, da se nosilec katere koli pravice, vključujoč tudi moralne pravice te vsebine, v popolnosti odreka vseh takšnih pravic in pravnomočno nepreklicno Vam omogoči, da potrdite zgoraj navedeno licenco. Dovolite kateremu koli naročniku, da pristopi, prikaže, pregleda, skladišči in kopira vsebino za osebno porabo. V odvisnosti od navedenega, lastnik takšne vsebine postavljene na spletni strani si pridržuje vse pravice katere obstajajo v takih vsebinah.

REGISTRACIJA IN GESLO

Vi ste odgovorni za varovanje zaupnosti Vaših informacij in gesla. Vi ste odgovorni za vse uporabe Vaše registracije, brez obzira na to ali je pooblaščena ali ne. Strinjate se, da takoj obvestite podjetje o kakršnem koli nepooblaščenem koriščenju Vašega gesla in registracije.

IDENTIFIKACIJA DEJAVNIKOV KATERI PREJMEJO OBVESTILO IN ELEMENTI OBVESTIL O KRŠENJU AVTORSKIH PRAVIC

Lastnoročni ali elektronski podpis lastnika avtorskih pravic ali osebe pooblaščene s strani lastnika; opis avtorskih del za katere trdite, da so kršena, kot tudi opis dejanj nad katerimi se vrši kršenje teh pravic. Za identifikacijo URL ali neke druge določene lokacije na tej spletni strani na kateri se nahaja vsebina, za katero se trdi, da je zlorabljena, morate zbrati dovolj informacij tako, da bi nam omogočili da pristopimo k vsebini in ukrepali: Vaše ime, naslov, telefonska številka in e-mail naslov, v kolikor ga imate; Vaša izjava, da na splošno dobro razumete, da zaščiten akt nad katerim se vrši kršenje zakona ni pooblaščeno s strani lastnika avtorskih pravic, ali katerega koli faktorja lastnika avtorskih pravic ali zakona; kot tudi podajanje neresnične izjave in da je informacija, ki ste jo dali točna in da ste Vi lastnik avtorskih pravic ali ste pooblaščeni s strani lastnika.

POLITIKA V VEZI S PRENEHANJEM UPORABNIŠTVA IN LASTNIŠTVA ODREDBE, KATERA NEPRESTANO KRŠI AVTORSKE PRAVICE ALI DRUGE ZAKONE INTELEKTUALNE LASTNINE DRUGIH

Podjetje spoštuje intelektualno lastnino drugih in isto zahteva od svojih koristnikov, lastnikov odredb in sodelavcev.Nepooblaščeno razmnoževanje, kopiranje, distribucija, spreminjanje, javno objavljanje ali navajanje avtorskih del predstavlja kršenje pravic lastnika. Kot pogoj za koriščenje te spletne strani je to,da se strinjate, da ne boste koristili te spletne strani z namenom kršenja intelektualne lastnine drugih na katerikoli način. Ukinili bomo račune vseh lastnikov odredb in prepovedali dostop na naši spletni strani vsem koristnikom, ki neprestano kršijo avtorske pravice ali pravice intelektualne lastnine drugih. Pridržujemo si pravico, da sprejmemo te ukrepe v katerem koli trenutku po osebni diskretnosti, z ali brez najave, in brez kakršne koli odgovornosti proti lastniku odredbe kateri je izključen ali čigar odredba je blokirana.

ODGOVORNOST PODJETJA

www.asistencanadomu.si je kopija spletne strani www.householdlocator.com. Ta spletna stran je samo zbirno mesto in služi kot mesto za bodoče delodajalce hišnih pomočnikov, varušk, negovalk,.., tako, da bi lahko postavili možnost zaposlitve, kot je tudi mesto za kandidate kamor lahko objavijo svoje delovne biografije. Ta spletna stran ne nadzira in ne cenzurira ponujenega seznama. Podjetje ni vključeno v aktualne transakcije med potencialnim delodajalcem in odgovarjajočimi kandidati. Za vse odločitve odgovarja koristnik spletne strani. Rezultat tega je, da podjetje nima kontrole nad kvaliteto, varnostjo ali zakonitostjo navedenih zadev ali biografij; kot niti ne na sposobnost kandidata, da ustreza dodeljenemu delovnemu mestu. Podjetje ne daja nikakršnih garancij ali izjav v vezi s temi vprašanji. Vse stranke, ki koristijo to spletno stran, morajo neodvisno izprašati in oceniti vsako poslovno možnost za varuške ali vsakega kandidata za delo. Obstaja riziko vključujoči ali ne omejeni od fizičnih kršitev, poslovanja s tujci, tujimi državljani, mladoletnimi osebami ali ljudmi, ki se lažno predstavljajo. Vi prevzemate vsak riziko vezan na odnos z drugimi koristniki, s katerimi vstopate v kontakt preko spletne strani. Kot del službene dejavnosti podjetje ,lahko uporabi ali posreduje koristnikom biografije ali druge podatke iz javne evidence. Podjetje ne daje nikakršne garancije s strani veljavnosti rezultatov, ki se jih lahko dobi pri kakršnem koli preverjenju biografij ali drugih javnih evidenc, ki vključujejo katerega koli korisnika ali potencialnega hišnega pomočnika. Podjetje ne daje nikakršnih garancij v smislu zanesljivosti ali vsebine, kakršnega koli preverjenja biografij, preverjenja javnih evidenc, ali drugih informacij, katere so koristniki objavili na spletni strani. Preverjenje verodostojnosti koristnika na internetu je zelo težko, zaradi tega podjetje ne more potrditi, niti ne potrjuje, da je vsak koristnik to, za kar se predstavlja. V prihodnje ne bomo in ne moremo biti vključeni v medsebojno delovanje koristnikov, kot tudi ne moremo vplivati na obnašanje udeležencev na www.householdlocator.com, v primeru spora z enim ali večimi koristniki, osvobajate podjetje ( in naše sodelavce in zaposlene ) vseh izjav, zahtev ali škode (namerne in posledične, direktne in posredne) vsake narave- znane in neznane, sumljive in nesumljive, objavljene in neobjavljene, prinesenih v zvezi s takimi spori. Nismo v nikakršni zakonski obvezi, da kontroliramo informacije katere ostali koristniki dajejo, niti tega ne bomo delali. Informacije drugih ljudi po naravi so lahko žaljivega značaja, škodne ali netočne in v nekaterih slučajih so lahko zamenjane ali napačne in varljivo označene. Pričakujemo, da boste pozorni in razumni pri koriščenju te spletne strani in da bo vsaka oseba, ki objavi neko vsebino na spletno stran zavestno delovala v skladu z veljavnimi zakonskimi obvezami in omejitvami. Ta vsebina lahko vsebuje nepravilnosti ali pravopisne napake. Podjetje ne daje nikakršnih izjav o točnosti, zanesljivosti, popolnosti ali pravočasnosti spletne strani ali vsebine . Koriščenje spletne strani, kakor tudi vsebine je na Vašo popolno odgovornost. Občasno prihaja do sprememb na spletni strani, ki se lahko zgodijo v katerem koli trenutku. Sprejemate in strinjate se, da ste izključno Vi odgovorni za obliko, vsebino in točnost katerikoli biografije ali vsebine postavljene na spletno stran. Prospective Household Employers so odgovorni izključno za svoje članke na spletni strani. Podjetja ne smete smatrati kot delodajalca pri Vašem koriščenju spletne strani in podjetje ne bo odgovorno za nikakršne oblike zaposlovanja, iz katerih koli razlogov, s strani stranke, ki je objavila poslovno ponudbo. PODJETJE NE GARANTIRA, DA BO SPLETNA STRAN DELALA BREZ NAPAK IN DA JE NJEN SERVER BREZ RAČUNALNIŠKIH VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH MEHANIZMOV. V KOLIKOR BO ZARADI VAŠEGA KORIŠČENJA SPLETNE STRANI ALI VSEBINE POTREBNO SERVISIRANJE ALI ZAMENJAVA OPREME ALI PODATKOV, PODJETJE NE ODGOVARJA ZA TE STROŠKE. SPLETNA STRAN IN VSEBINA TEMELJIJO NA »AS IS« ( Z VSEMI NAPAKAMI), OSNOVI BREZ KAKRŠNIH KOLI GARANCIJ. PODJETJE V NAJVEČJI MERI ODOBRENO Z ZAKONOM, SE ODREKA VSEH GARANCIJ IZRAŽENIH ALI NAŠTETIH, VKLJUČUJOČ Z GARANCIJO O PRODAJI, PREDNOSTNO V DOLOČENE NAMENE IN NEKRŠITVE. PODJETJE NE DAJE NIKAKRŠNE GARANCIJE O VARNOSTI, ZANESLJIVOSTI, POPOLNOSTI ALI PRAVOČASNOSTI VSEBINE, STORITVE, SOFTWERA, TEKSTA, GRAFIKE IN LINKOV.

POMEMBNO OŠKODOVANJE – ODPOVED

V NOBENEM PRIMERU PODJETJE, NJENI DOBAVITELJI ALI KATERA KOLI OSEBA OMENJENA NA SPLETNI STRANI, NE BO ODGOVARJALA ZA KATERO KOLI OŠKODOVANJE (VKLJUČUJOČE NAKLJUČNA IN RESNA OŠKODOVANJA, IZGUBLJEN DOBIČEK, ALI OŠKODOVAJA NASTALA ZARADI IZGUBE PODATKOV ALI PREKINITVIJO POSLOVANJA) NASTALO S KORIŠČENJEM ALI NEPRIMERNIM UPRAVLJANJEM SPLETNE STRANI IN VSEBINE, ALI DA JE ZASNOVANO NA GARANCIJI, POGODBI, PREKRŠKU ALI ZAKONSKI TEORIJI KATERI KOLI VRSTE IN NE GLEDE NA TO, ALI JE PODJETJE SEZNANJENO Z MOGOČNOSTJO TAKEGA OŠKODOVANJA ALI NE.

POVEZOVANJE Z DRUGIMI SPLETNIMI STRANMI

Spletna stran vzpostavlja povezovanje z drugimi spletnimi stranmi. Omogočanje takšnih spletnih povezav je za Vas izključno udobje in ne odobritev za vsebine spletnih strani tretje stranke s strani podjetja. Podjetje ne odgovarja za vsebine iz povezav spletnih strani tretje stranke in ne daje nikakršnih izjav glede vsebine ali nepravilnosti vsebine spletnih strani tretje stranke. V kolikor se Vi odločite, da pristopite k spletni strani tretje stranke, to delate na lastno odgovornost.

NI PREPRODAJE ALI NEPOOBLAŠČENE KOMERCIALNE UPORABE

Proti vsem navodilom o uporabi se strinjate, da ne preprodajate ali prenašate svojih pravic ali obvez. Torej soglašate, da ne boste uporabljali spletno stran za nepooblaščene komercialne namene katere koli vrste.

OMEJEVANJE ODGOVORNOSTI

Skupna odgovornost podjetju za vse zahteve, ki izhajajo iz uporabe gradiva je omejena na 100$.

PREKINITEV POGODBE

Podjetje si pridržuje pravico, da po svoji diskretnosti sledi vsem pravnim sredstvom vključujoče brezmejno tudi brisanje Vaših objav s te spletne strani in avtomatski izklop in prekinitev Vaše registracije brez prihodnje možnosti, da pristopite k spletni strani in/ali kateri koli drugi storitvi katero Vam je podjetje omogočilo, zaradi katerega koli oškodovanja naših pogojev koriščenja, ali v kolikor podjetje ne uspe, da preveri ali potrdi katero koli informacijo katero objavite na spletni strani pri registraciji z ali brez pristopa na spletno stran.

NADOMESTILO

Strinjate se, da branite in zaščitite podjetje, njene uslužbence, direktorje, zasposlene in uradnike, od vseh trditev, ukrepov in zahtev, vključujoč veljavne zakonske in računovodske davke, v skladu z Vašo potrebo vsebine ali kršenja teh pogojev. Podjetje Vas bo nemudoma obvestilo o kateri koli izjavi ali tožbi ali postopku takšne vrste in pomagalo, da se na Vaš strošek, branite od takšnih izjav, tožb ali postopkov. Strinjate se, da branite njene uslužbence, direktorje, zaposlene in uradnike od kakršnih koli izjav in vloženih ukrepov proti podjetju s strani katere koli tretje stranke, ki so nastale z izkupičkom s kršenjem zakona o potrošniškem kreditu, zakona o stanovanju ali katerega koli drugega zakona o odplačilu ali z zakonom o zasebnosti, zaradi katere koli nadležnosti državne ali zvezne, z obzirom na to, da se od časa do časa menjajo.

USKLAJENOST Z ZAKONOM

Z uporabo te spletne strani, kot tudi s ponujeno vsebino, boste delovali v skladu z vsemi zveznimi, državnimi in lokalnimi predpisi, s statuti in pravili katera se nanašajo na informacije o potrošniškem kreditu ali zakoni o zasebnosti , ki so veljavni, vključujoč tudi zakon o zaščiti potrošniškega kredita in zakona o stanovanju, državni in zvezni. Izjavljate, da ste seznanjeni in zavestni v razumevanju zakona in predpisov, kateri se nanašajo na poročanje informacij o kriminalnem dosjeju ali na kateri koli drugi javni dosje ali podatek dostopen na tej spletni strani in da se boste obnašali v skladu z vsemi takimi zakoni in predpisi.

SPLOŠNE TOČKE

Podjetje v nobenem primeru ne izjavlja, da more gradivo biti zakonsko pregledano in prevzeto izven mej ZDA. Pristop k vsebini je lahko nezakonit določenim osebam ali v ZDA. Če pristopite na spletno stran izven mej ZDA to delate na lastno odgovornost in v skladu z zakoni in predpisi Vaše pristojnosti. Vse splošne točke koriščenja so regulirane po interem gradivu zakona države Nevada, brez spoštovanja spora njenih zakonskih principov.Kompetenca za kakršne koli zahteve, ki izhajajo iz tega sporazuma ležijo izključno v državnem ali zveznem sodišču v okviru Carson City, NE, ZDA.Če se katera koli od odredb teh pogojev koriščenja izkaže kot neveljavna s strani katerega koli sodišča z odgovarjajočo pristojnostjo, pravno neveljavne takšne odredbe ne bodo vplivale na pravilnost ostalih odredb teh pogojev koriščenja, kateri bodo pravnomočni. Nikakršna odpoved nobenega od teh pogojev se ne bo smatrala z nadaljnimi odpovedmi ali nadaljevanju tega. Razen, kot je izrecno navedeno v dodatnih pogojih koriščenja, za posebno območje spletne strani »Pravne opombe«, ali na odrejenih spletnih staneh – softwerske licence ali gradivo, ta navodila za koriščenje naredijo izpopolnjeno pogodbo med vami in podjetjem v zvezi s koriščenjem spletne strani. Razen v pregledanih objavah na tej spletni strani, ne bo nobenih sprememb v pogojih koriščenja.

DODATNI POGOJI KORIŠČENJA

Določena področja te spletne strani so predmet dodatnih pogojev koriščenja. S koriščenjem takšnih območij, ali katerega koli njihovega dela pristajate na obvezo, da spoštujete dodatne pogoje koriščenja katera so vezana na ta območja. Nesprejmljiva dejanja, pogoji ali vsebina na tej spletni strani navedeni spodaj, predstavljajo osnovo za blokiranje dostopa na spletno stran, odstranitev objavljene vsebine, kakor tudi odpoved Vaše registracije in članarine brez vračila denarja. Kot pogoj za koriščenje te sletne strani soglašate, da ne boste/niste:

 • (a) Prekrili svojega priimeka ali vnesli osebnega kontakt poleg e-mail naslova, ICQ številke, naslova za klepet ali oseben naslov spetne strani na kateri koli fotografiji, sliki, tekstnem polju, kjer to ni specifično zahtevano.
 • (b) Poskušali da sestrelite sistem članstva ali usmerjanje koritnikov na katero koli drugo spletno stran, lokacijo ali imenik, kateri lahko vsebuje podatke koristnika.
 • (c) Odpošiljali ali postavljali kakršnih koli informacij ali reklame katere se lahko smatrajo kot delovni pripomoček konkurenci. Iskanje storitev, razen ponujenih ali potrjenih direktno od nannies4hire.come registriranim koristnikom ali članom je strogo prepovedano. In pod nobenimi pogoji, se ne sme dovoliti zloraba poslovnih e-mailov.
 • (d) Delili svoje članstvo, kredite ali kontaktne informacije z drugimi osebami ali razkrili svojega gesla katerikoli tretji osebi. V kolikor, navkljub zgoraj navedenemu, izgubite nadzor nad svojim geslom, lahko izgubite oseben nadzor nad svojimi identifikacijskimi podatki in to je lahko predmet pravnih sprejetih ukrepov, ki se izvajajo v Vašem imenu.
 • (e) Odpošiljali, postavljali, pošiljali ali na kakšen drug način oddajali kakršeno koli vsebino, ki je nezakonita, škodna, nevarna, vzemerjajoča, blatna, vulgarna, diskriminujoča ali krši nekogaršnjo zasebnost in ostalo kar se lahko zameri.
 • (f) Ustvarjali in obdrževali več kot eden aktiven profil istočasno. Vsaki družini ali posamezniku je dovoljen en sam aktiven profil v bazi podatkov v katerem koli trenutku.
 • (g) Odpošiljali, postavljali, pošiljali ali na kakšen drug način oddajali kakršeno koli vsebino, za katero nimate zakonskih pravic ali pogodbene odgovornosti oz. dovoljenja (kot so notranje informacije, zaupne lastninske ali nepremičninske informacije izrečene kot del poslovnega odnosa ali pod obvezo diskretnosti) ali kakršne koli vsebine, ki krši nek patent, žig, poslovno skrivnost, avtorske pravice ali druge lastniške pravice neke stranke.
 • (h) Ponarejali glavo ali na nekakšen drug način manipulirali identifikatorje na način, da bi se prikrilo poreklo neke vsebine ki se izvaja na spletni strani.
 • (i) Odpošiljali, postavljali, pošiljali ali na kakšen drug način oddajali kakršeno koli vsebino, ki vsebuje viruse ali kakšno drugo računalniško kodo, podatek ali program namenjen da prekine, uniči ali omeji delovanje računalniškega softwerja.
 • (j) Ovirali ali motili ( ali poskušali ovirati ali motiti ) to spletno stran in njene serverje ali omrežja povezana s to spletno stranjo, ali ne spoštovati zahteve, postopke in predpise omrežij povezanih s to spletnjo stranjo.
 • (k) Izražali nasilje, žaljive besede in vsebino, vulgarnost ali pornografico, vključujoče zlorabljanje otrok, otroške pornografie, kakršen koli opis mladoletne osebe v seksualnem obnašanju ali eksplicitnimi situacijami, ali kakeršno koli gradivo, ki bi lahko dovedelo do civilne ali kazenske odgovornosti proti veljavnim državnim in zveznim zakonom, ali kršenje katerega koli zakona ali predpisa upravnega organa, ki ima pristojnost nad InteliMark ali njenimi pomočniki, podružnicami ali koristniki.
 • (l) Bili obsojeni za kakršno koli seksualno dejanje ali kaznivo dejanje v zadnjih 10 letih.
 • (m) Povzročili poškodbe na kakršen koli način mladoletnim osebam.

POTREBUJETE IZKUŠENO IN KVALITETNO OSEBJE? POKLIČITE NAS.

Napišite nam Vaše podatke, poklicali Vas bomo v najkrajšem možnem času.