USLOVI KORIŠĆENJA

Ovaj web sajt je u vlasništvu kompanije Providence Financial Inc. DE, SAD.

Web sajt  http://www.kucniposlovi.rs/ navodi određene uslove korišćenja. Molimo Vas da pažljivo pročitate sadržaj. Ukoliko ne prihvatate date uslove korišćenja, nećete moći da pristupite ovom sajtu. Pristupom i korišćenjem ovog web sajta, prihvatate sve uslove korišćenja koji su navedeni na ovoj stranici.

Providence Financial Inc. DE, SAD, (kompanija), vlasnik web sajta http://www.kucniposlovi.rs/ zadržava pravo promene uslova korišćenja u bilo koje doba. Savetuje se da povremeno ponovo pregledate uslove koršćenja koja su obavezujuća po Vas. Termin “Vi” i “Korisnik” odnose se na sve pojedinačne korisnike i činioce koji pristupaju ovom web sajtu, iz bilo kojih razloga. 

UPOTREBA SADRŽAJA

Kompanija Vas ovlašćuje da gledate i preuzimate materijal sa http://www.kucniposlovi.rs/ (“web sajta”) isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Sadržaji ovog web sajta kao što su tekstovi, grafika, slike, logo, ikone tastera, softver i ostali “materijal” su pod zaštitom Sjedinjenih Država i inostranih autorskih prava, zaštitnog znaka i drugih zakona. Sav sadržaj je u vlasništvu kompanije ili njenih snabdevača ili klijenata. Kompilacija (u smislu sakupljanja, obrade i montaže) svog sadržaja web sajta je isključivo u vlasništvu kompanije i sajt je zaštićen od strane Sjedinjenih Država i zakona o međunarodnim autorskim pravima. Neovlašćena upotreba sadržaja može značiti kršenje zakona o autorskim pravima, zakona o zaštitnom znaku i drugih zakona. Korisnik mora sačuvati sva obeležja autorskih prava, zaštitnog znaka, servisne i ostale zakonom zaštićene norme iz originalnog sadržaja na svakoj kopiji sadržaja koju korisnik napravi. Prodaja ili izmena sadržaja je nedozvoljena, kao ni umnožavanje, prikazivanje, javno delovanje, raspodela, ili bilo kakva upotreba sadržaja u javne ili komercijalne svrhe. Upotreba sadržaja na bilo kom drugom web sajtu ili umreženom kompjuterskom okruženju u bilo kakve svrhe je strogo zabranjena. Korisniku nije dozvoljeno da kopira ili preradi HTML kod koji kompanija koristi da proizvede svoje stranice. On je takođe pod zaštitom autorskih prava kompanije.

Prihvatljivo KORIŠĆENJE SAJTA

Opšta pravila: Korisnici ne mogu koristiti web sajt u cilju  emitovanja, deljenja, skladištenja ili uništavanja sadržaja, kao ni:

 • (a) u cilju kršenja bilo kog primenjivog zakona ili pravila sajta
 • (b) na način koji će povrediti autorska prava, zaštitni znak, poverljive delatnosti ili intelektualnu svojinu ili kršenje privatnosti, publiciteta ili drugih ličnih ljudskih prava
 • (c) u cilju objavljivanja sadržaja koji predstavlja klevetu ili govor mržnje, ima cilj da zastraši ili uvredi, navodi na nasilje

Nedozvoljeno je unositi kontakt informacije u slovna polja svog naloga. Informacije o kontaktu unešene u ta polja biće odstranjene. Višebrojni prekršaji ovog pravila mogu rezultirati u deaktiviranju Vašeg naloga. Ukoliko se takva radnja ponovi, korišćenje sajta biće Vam onemogućeno.

Pravila o bezbednosti: Korisnicima je zabranjeno nepoštovanje bezbednosnih propisa web sajta, uključujući sledeće stavke:

 • (a) pristupanje informacijama nenamenjenim korisniku ili prijavljivanje na neovlašćeni nalog
  (b) pokušaj ispitivanja, skeniranja ili testiranja ranjivosti sistema ili mreže, ili kršenje bezbednosnih propisa i propisa autentičnosti bez odgovarajućeg ovlašćenja,
 • (c) pokušaj posredovanja u usluzi bilo kom korisniku, gostu ili mreži uključujući, bez ograničenja, otpremanje virusa, preopterećenje, ,,poplavno” usmeravanje, ,,spamovanje”, “krah”,
 • (d) slanje nevažećih e-mailova, uključujući promocije i/ili reklamiranje proizvoda ili usluga, ili
 • (e) krivotvorenje bilo kojeg TCP/IP zaglavlja ili bilo kakve informacije iz zaglavlja u bilo kom e-mailu ili članku interesne grupe. Kršenje sistemske ili mrežne bezbednosti može dovesti do krivičnog gonjenja. Kompanija će ispitati okolnosti koje mogu uključivati takve radnje, te sarađivati sa nadležnostima za sprovođenje zakona kako bi preduzela određene mere za korisnike koji su umešani u takve prekršaje.      

Pojedine ZABRANJENE DELATNOSTI

Ovaj web sajt može se koristiti isključivo u zakonite svrhe, od strane pojedinaca koji potražuju zaposlenje, dadilje i informacije o zvanju, kao i od strane poslodavaca koji nude zaposlenje jednoj ili više dadilja. Kompanija posebno zabranjuje korišćenje web sajta, a svi korisnici pristaju da sajt ne koriste iz bilo kog od navedenih razloga:

Deljenje bilo kakvih nepotpunih, lažnih ili neispravnih biografskih informacija ili informacija koje nisu Vaš lični rezime.

Brisanje ili prerađivanje bilo kog sadržaja podeljenog od strane neke druge osobe ili činioca.

Korišćenje bilo koje naprave, softvera ili programa koji bi sprečio ili pokušao da spreči odgovarajući rad web sajta ili bilo kakvu aktivnost sprovođenu na ovom sajtu.

Bilo koji čin koji nameće preterano ili neproporcionalno gomilanje u infrastrukturi web sajta.

Ukoliko posedujete lozinku koja Vam omogućava pristup nezvaničnim oblastima ovog web sajta, deljenje ili otkrivanje Vaše lozinke bilo kojem trećem licu ili korišćenje Vaše lozinke u bilo kakve neovlašćene svrhe.

Bez obzira na protivne tvrdnje,  korišćenje ili pokušaj korišćenja bilo kakvog mehanizma, softvera, alatke, ili nekog drugog sredstva (uključujući pretraživače, pauke, robote, avatare, prikupljače sadržaja) u cilju upravljanja ili pretraživanja ovog web sajta, osim već dostupnih pretraživača od strane kompanije ili opšte dostupnih ostalih pretraživača (npr. Netscape Navigator, Microsoft Explorer).

Pokušaj dešifrovanja, tumačenja, rasklapanja ili razgrađivanja bilo kog postojećeg softvera ili građenje nekog dela web sajta bilo koje vrste.

Sakupljanje, umnožavanje ili dupliranje bilo koje vrste bilo kog materijala ili informacije dostupne na web sajtu.

Uobličavanje ili povezivanje sa nekim od materijala ili informacija dostupnih na web sajtu. 

Nećemo tolerisati neprikladnu upotrebu sajta ili bilo kakvu malverzaciju. Takve radnje će rezultirati brisanjem Vašeg profila.

KORISNIČKE INFORMACIJE

Prilikom registracije na web sajt, kompanija će od Vas zatražiti određene informacije uključujući i važeću e-mail adresu (Vaše ,,informacije”). Pored uslova korišćenja koji se mogu utvrditi u svakoj polisi privatnosti na ovom web sajtu, Vi razumete i slažete se sa tim da kompanija može otkriti trećim licima određen zbir informacija sa Vašeg prijavnog formulara, na anonimnoj osnovi.  Kompanija neće otkriti Vaše ime, adresu, e-mail adresu ili broj telefona nijednom licu bez Vašeg pristanka, osim u slučaju nužde kako bi se ispoštovao određen zakon ili zakonska procedura pri kojoj su te informacije značajne. Kompanija zadržava pravo da Vama ponudi usluge i proizvode trećeg lica, na osnovu preferencija navedenih u Vašoj prijavi. Prema tome, takve ponude može dati kompanija ili treće lice. Molimo Vas da pogledate Pravila o privatnosti kompanije za podrobnije detalje o Vašim informacijama. Pretplaćene porodice u obavezi su da plaćaju usluge sajta, osim ako nije posebno navedeno drugačije. Porodice koje se prijave prihvataju da kompaniji plate sve troškove po trenutnim cenama za bilo kakvo korišćenje sajta. Pored toga, porodice ovlašćuju kompaniju da naplati korišćenje sajta po svom odabranom cenovniku. Kompanija zadržava pravo da ispravi bilo kakve greške koje napravi, čak i ako je uplata već zatražena ili primljena. Pretplate porodica neće biti automatski produžene u kontinuitetu. Nakon što je račun isplaćen, neće biti nikakvih naknada ili zahteva za storniranje i poništenje uplate. U isključivim situacijama, naknade i krediti mogu biti odobreni- u opravdanim okolnostima, ili u slučaju bilo kakve greške napravljene od strane kompanije. Kompanija sadrži i polisu žalbi, a profili će biti otklonjeni onog trenutka kada žalba bude podnešena.

Korisničke obaveze

Kao korisnik, odgovorni ste za sopstvenu razmenu informacija kao i za posledice u slučaju objavljivanja Vaše razmene istog. Ne smete, a korišćenjem sajta ste na to i pristali, činiti bilo šta od navedenog: deliti sadržaj koji podleže autorskom pravu, osim u slučaju da ste Vi lično vlasnik autorskih prava ili imate dozvolu od strane vlasnika da taj sadržaj objavite; deliti sadržaj koji otkriva poverljive delatnosti, osim u slučaju da ih Vi lično posedujete ili imate dozvolu od vlasnika; deliti sadržaj koji krši bilo kakva prava intelektualne svojine drugih, ili prava privatnosti ili publiciteta drugih; deliti nepristojan i pogrdan sadržaj, sadržaj koji navodi na nasilje, govor mržnje ili je uvredljiv po bilo kojeg korisnika ili pojedinca; deliti seksualno eksplicitne slike ili izjave; deliti reklame ili zahteve poslovanja; deliti lančane poruke ili finansijske piramide; predstavljati drugu osobu; ili deliti sadržaj koji sadrži viruse, Trojanske konje, crve, spam poruke, ili druga sredstva kompjuterskog programiranja ili mehanizama koji imaju nameru da oštete informacije, štetno utiču i krišom presretnu ili vrše eksproprijaciju sistema ili podataka. Kompanija ne predstavlja niti garantuje istinitost, verodostojonost ili pouzdanost razmene informacija podeljenih od strane korisnika, niti odobrava bilo kakvu razmenu mišljenja od strane korisnika. Vi kao korisnik primate k znanju da je bilo kakav oslonac na sadržaj podeljen od strane drugih korisnika na Vaš sopstveni rizik i odgovornost.  Kompanija deluje kao pasivni kanal za onlajn distribuciju i objavljivanje korisničkih podataka, i nije u obavezi da nadgleda razmenu informacija niti je odgovorna za nadgledanje i praćenje sadržaja podeljenog od strane korisnika. Ukoliko upozorena od strane korisnika razmene informacija koji navodno nisu u skladu sa ovim pravilima i uslovima, kompanija može ispitati takve navode, i dobronamerno po sopstvenom nahođenju utvrditi da li da ukloni ili zahteva da se ukloni takva razmena informacija. Kompanija nema obavezu ni odgovornost prema korisnicima koji obavljaju ili ne obavljaju takve radnje. Kompanija zadržava pravo da isključi korisnike i spreči njihov dalji pristup web sajtu zbog kršenja pravila i uslova korišćenja ili kršenja zakona i prava na osnovu kojih će izbrisati razmene informacija koje su uvredljive, nezakonite ili remete ta prava. Kompanija može preduzeti bilo kakve mere po pitanju korisničkih podataka, za koje po svom nahođenju smatra da je neophodno, ukoliko smatra da ti podaci mogu stvoriti odgovornost ili gubitak (potpun ili delimičan) usluga svojih ISP i drugih dobavljača (internet suplajer provajder-dobavljač internet usluga). Podnošenjem sadržaja na bilo koji javni ili privatni prostor na web sajtu, uključujući oglasne table, forume, takmičenja ili pričaonice, omogućavate kompaniji i njenim filijalama slobodno, trajno, neopozivo, podlicencno (kroz više nivoa), neeksluzivno pravo (uključujući sva moralna prava) i dozvolu za korištenje, umnožavanje, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje, javno izvođenje, prikazivanje  i distribuciju koriničkog sadržaja (u potpunosti ili delimično), kao i da te sadržaje objedini u bilo kom medijskom ili tehnološkom obliku-trenutno poznatom ili kasnije razvijenom, u punom trajanju bilo kojih pravila koja postoje u takvom sadržaju. Takođe garantujete da se nosilac bilo kojeg prava, uključujući i moralna prava tog sadržaja, u potpunosti odrekao svih takvih prava i pravomoćno i neopozivo Vama omogućio da potvrdite gore navedenu licencu. Takođe dozvoljavate bilo kom pretplatniku da pristupi, prikaže, pregleda, skladišti i kopira sadržaj za ličnu upotrebu. Od zavisnosti od navedenog, vlasnik takvog sadržaja postavljenog na web sajtu zadržava sva prava koja mogu postojati u takvim sadržajima.

Registracija i lozinka

Vi ste odgovorni za održavanje poverljivosti Vaših informacija i lozinke. Vi ćete biti odgovorni za sve upotrebe Vaše registracije, bez obzira na to da li je ovlašćena ili ne. Slažete se da odmah obavestite kompaniju o bilo kakvom neovlašćenom  korišćenju Vaše lozinke i registracije.

Identifikacija činioca koji dobija obaveštenje i elementi obaveštenja o povredi autorskih prava

Svojeručni ili elektronski potpis vlasnika autorskih prava ili osobe ovlašćene da deluje u ime vlasnika; Opis autorskih dela za koja tvrdite da su povređena, kao i opis radnje nad kojom se vrši povreda tih prava; Identifikacija URL ili neke druge određene lokacije na ovom web sajtu na kojoj se nalazi sadržaj za koji se tvrdi da je zloupotrebljen, morate obuhvatiti dovoljno informacija kako biste nam omogućili da pristupimo sadržaju ili radnji; Vaše ime, adresa, broj telefona i e-mail adresa, ukoliko je imate; Vaša izjava da u opštem dobru verujete da zaštićeno delo nad kojim se vrši povreda prava nije ovlašćeno od strane vlasnika autorskih prava, ili bilo kojeg činioca vlasnika autorskih prava ili zakona; kao i Vaša izjava, uz obavezu davanja istinitog iskaza, da je informacija koju ste pružili tačna i da ste Vi vlasnik autorskih prava ili ste ovlašćeni da delujete u ime vlasnika. 

politika u vezi sa okončavanjem korisnicika i vlasnika naloga koji neprestano krše autorska prava ili druga prava intelektualne svojine drugih.

Kompanija poštuje intelektualnu svojinu drugih, i isto traži od svojih korisnika, vlasnika naloga i saradnika. Neovlašćeno umnožavanje, kopiranje, distribucija, modifikacija, javno iznošenje ili izlaganje autorskih dela predstavlja povredu prava vlasnika. Kao uslov za korišćenje ovog web sajta, slažete se da ne koristite web sajt u cilju povrede intelektualne svojina drugih na bilo koji način. Mi ćemo ukinuti račune svih nosilaca naloga, i zabraniti pristup našem web sajtu svim korisnicima koji neprestano krše autorska prava ili prava intelektualne svojine drugih. Zadržavamo pravo da preduzmemo ove mere u bilo kom trenutku, po ličnom nahođenju, sa ili bez najave, i bez ikakve odgovornosti prema nosiocu naloga koji je isključen ili čiji je nalog blokiran.

Odgovornos kompanije

http://www.kucniposlovi.rs/ je kopija sajta www.householdlocator.com. Ovaj web sajt samo je mesto zbivanja i služi kao mesto za buduće poslodavce kućnih radnika, spremačica, dadilja kako bi mogli da postave mogućnosti domaćinstava kao i mesto za kandidate da postave svoje radne biografije. Ovaj web sajt ne nadgleda i ne cenzuriše ponuđeni spisak. Kompanije nije uključena u aktuelne transakcije između potencijalnih poslodavaca i odgovarajućih kandidata. Sve odluke padaju na korisnike web sajta. Kao rezultat toga, kompanija nema kontrolu nad kvalitetom, bezbednosti ili zakonitosti navedenih poslova ili biografija; nad istinitošću ili ispravnošću spiskova; nema uticaj na poslodavce i ponudu poslovnih prilika kandidatima; kao ni na sposobnost kandidata da popune određeno mesto. Kompanija ne daje nikakve garancije ili izjave u vezi sa ovim pitanjima. Sve stranke koje koriste ovaj web sajt moraju nezavisno ispitati i proceniti svaku poslovnu priliku za dadilje ili svakog kandidata za posao. Postoji rizik, uključujući ali ne ograničavajući-od fizičkih povreda, poslovanja sa strancima, stranim državljanima, maloletnim licima ili ljudima koji se lažno predstavljaju. Vi preuzimate sav rizik vezan za odnos sa drugim korisnicima sa kojima stupite u kontakt preko web sajta. Kao deo uslužne delatnosti, kompanija može iskoristiti ili proslediti korisnicima biografije ili druge provere javnih evidencija. Kompanija ne daje nikakve garancije u pogledu ispravnosti rezultata koji se mogu dobiti bilo kojom proverom biografije ili drugih javnih evidencija koje uključuju bilo kog korisnika ili potencijalnu dadilju. Kompanije ne daje nikakve garancije u pogledu pouzdanosti ili sadržaja bilo koje provere biografija, provere javnih evidencija, ili drugih informacija koje su korisnici postavili na sajt. Provera verodostojnosti korisnika na internetu je veoma teška, stoga kompanija ne može potvrditi niti potvrđuje da je svaki korisnik to za šta tvrdi da jeste. Budući da nismo i ne možemo biti uključeni u međusobno delovanje korisnika, kao ni da kontrolišemo ponašanje učesnika na www.householdlocator.com, u slučaju spora sa jednim ili više korisnika, oslobađate kompaniju (i naše saradnike i zaposlene) svih tvrdnji, zahteva ili štete (namerne i posledične, direktne i indirektne), svake prirode –znane i neznane, sumnjive i nesumnjive, objavljene i neobjavljene, dovedenih u vezu sa takvim sporovima.  Nismo u nikakvoj zakonskoj obavezi da kontrolišemo informacije koje ostali korisnici pružaju, niti to inače radimo. Informacije drugih ljudi po prirodi mogu biti uvredljivog karaktera, štetne ili netačne, a u nekim slučajevima će biti zamenjene ili pogrešno i varljivo označene. Očekujemo da ćete biti oprezni i razumni pri korišćenju ovog web sajta i da će svaka osoba koja objavi neki sadržaj na sajt biti svesna i delovati u skladu sa važećim zakonskim obavezama i ograničenjima. Ovaj materijal može sadržati nepravilnosti ili pravopisne greške. Kompanija ne daje nikakve izjave o tačnosti, pouzdanosti, potpunosti ili pravovremenosti web sajta ili sadržaja. Korišćenje sajta kao i materijala je na Vašu sopstvenu odgovornost. Povremeno dolazi do izmena na web sajtu, a one se mogu napraviti u bilo kom trenutku. Prihvatate i slažete se da ste isključivo Vi odgovorni za oblik, sadržaj i tačnost bilo koje biografije ili sadržaja postavljenih na web sajt. Prospective Household Employers odgovorni su isključivo za sopstvene članke na sajtu. Kompaniju ne treba smatrati poslodavcem pri Vašem korišćenju web sajta i kompanija neće biti odgovorna za bilo kakve odluke zapošljavanja, iz bilo kojih razloga,  od strane stranke koja objavila poslovnu ponudu. KOMPANIJA NE GARANTUJE DA ĆE SAJT RADITI BEZ GREŠKE I DA JE NJEGOV SERVER BEZ KOMPJUTERSKIH VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH MEHANIZAMA. UKOLIKO VAŠE KORIŠĆENJE SAJTA ILI MATERIJALA ZATREBA SERVISIRANJE ILI ZAMENU OPREME ILI PODATAKA, KOMPANIJA NIJE ODGOVORNA ZA TE TROŠKOVE. WEB SAJT I MATERIJAL TEMELJE SE NA “AS IS” (SA SVIM MANAMA) OSNOVI BEZ IKAKVIH GARANCIJA. KOMPANIJA, U NAJVEĆOJ MERI ODOBRENA ZAKONOM, ODRIČE SE SVIH GARANCIJA, IZRAŽENIH ILI NAGOVEŠTENIH, UKLJUČUJUĆI GARANCIJU O PRODAJI, POGODNOSTI U ODREĐENE SVRHE I NE-KRŠENJU. KOMPANIJA NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE O ISPRAVNOSTI, POUZDANOSTI, POTPUNOSTI ILI PRAVOVREMENOSTI SADRAJA, USLUGE, SOFTVERA, TEKSTA, GRAFIKE I LINKOVA.

ZNAČAJNA OŠTEĆENJA-ODRICANJE

NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA, NJENI DOBAVLJAČI ILI BILO KOJE TREĆE LICE POMENUTO NA WEB SAJTU NEĆE ODGOVARATI ZA BILO KAKVO OŠTEĆENJE (UKLJUČUJUĆI SLUČAJNA I OZBILJNA OŠTEĆENJA, IZGUBLJENU DOBIT, ILI OŠTEĆENJA NASTALA GUBLJENJEM PODATAKA ILI PREKIDIMA POSLOVANJA) NASTALO KORIŠĆENJEM ILI NESPOSOBNIM UPRAVLJANJEM WEB SAJTA I SADRŽAJA, BILO DA JE ZASNOVANO NA GARANCIJI, UGOVORU, DELIKTU ILI ZAKONSKOJ TEORIJI BILO KOJE VRSTE, I BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE KOMPANIJA UPOZNATA SA MOGUĆNOŠĆU TAKVIH OŠTEĆENJA ILI NE.

POVEZIVANJE SA DRUGIM STRANICAMA

Web sajt uspostavlja veze sa drugim sajtovima. Ove veze omogućene su Vama isključivo kao pogodnost, a ne kao odobrenje za sadržaje sajtova treće stranke od strane kompanije. Kompanija nije odgovorna za sadržaj povezanih sajtova treće stranke i ne daje nikakve izjave povodom sadržaja ili neispravnosti sadržaja sajtova treće stranke. Ukoliko Vi odlučite da pristupite sajtu treće stranke, to činite na sopstveni rizik.

NEMA PREPRODAJE ILI NEOVLAŠĆENE KOMERCIJALNE UPOTREBE.

Prema ovim Uputstvima o upotrebi slažete se da ne preprodajete ili prenosite svoja prava ili obaveze. Takođe, saglasni ste da nećete koristiti web sajt u neovlašćene komercijalne svrhe bilo kojeg tipa.

ograničenje odgovornosti.

Ukupna odgovornost prema kompaniji za sva potraživanja koja proizlaze iz upotrebe materijala ograničena je na 100$.

prekid ugovora

Kompanija zadržava pravo da po svom nahođenju sledi sva pravna sredstva, uključujući bez ograničavanja i brisanje Vaših objava sa ovog web sajta i automatsko isključenje i prekid Vaše registracije bez dalje mogućnosti da pristupite web sajtu i/ili bilo kojoj drugoj usluzi koju Vam je kompanija omogućila, zbog bilo kakve povrede ovih Uslova korišćenja ili ukoliko kompanija ne uspeva da proveri ili potvrdi bilo koju informaciju koju postavite na sajt pri registraciji sa ili bez pristupa na web sajt.

odšteta.

Slažete se da branite i štitite kompaniju, njene službenike, direktore, zaposlene i činovnike, od svih tvrdnji, radnji i zahteva, uključujući razumne pravne i računovodstvene takse, u skladu sa Vašom upotrebom sadržaja ili kršenjem ovih uslova. Kompanija će Vas odmah obavestiti o bilo kojoj tvrdnji ili tužbi ili postupku takve vrste, i pomoćiće da se, o Vašem trošku, branite od takvih tvrdnji, tužbi ili postupka. Slažete se da branite i štitite kompaniju, njene službenike, direktore, zaposlene i činovnike od bilo kakvih tvrdnji i radnji izjavljene protiv kompanije od strane bilo koje treće stranke, nastale i proistekle kršenjem Zakona o potrošačkom kreditu, Zakona o stanovanju, ili bilo kojeg drugog zakona o otplati ili Zakon o privatnosti bilo koje nadležnosti, državne ili federalne, s obzirom na to da se s vremena na vreme menjaju.

usklađenost sa zakonom.

Služeći se ovim web sajtom kao i ponuđenim sadržajem, delovaćete u skladu sa svim federalnim, državnim i lokalnim propisima, statutima i pravilima koja se odnose na informacije o potrošačkom kreditu ili zakonima o privatnosti koji su na snazi, uključujući i zakon o zaštiti potrošačkog kredita i zakon o stanovanju, i državni i federalni. Izjavljujete da ste upoznati i samosvesni u razumevanju zakona i propisa koji se odnose na izveštavanje informacija o kriminalnom dosijeu ili na bilo koji drugi javni dosije ili podatak dostupan na ovom web sajtu i da ćete se ponašati u skladu sa svim takvim zakonima i propisima.

opšte stavke

Kompanija ni u kom slučaju ne izjavljuje da materijali mogu zakonito biti pregledani i preuzeti van granica Sjedinjenih Država. Pristup materijalima može biti nezakonit određenim licima ili u pojedinim državama. Ako pristupite web sajtu izvan granica Sjedinjenih Država, činite to na sopstvenu odgovornost i u skladu sa zakonima i propisima Vaše nadležnosti. Ovi Opšti uslovi korišćenja regulisani su internim materijalnim zakonom države Nevada, bez poštovanja njenog sukoba zakonskih principa. Nadležnosti za bilo kakve zahteve koji proizlaze iz ovog sporazuma leži isključivo u državnom ili federalnom sudu u okviru Carson City, NE, SAD. Ako se bilo koja od odredbi ovih uslova korišćenja ispostavi kao nevažeća od strane bilo kog suda sa odgovarajućom nadležnošću, pravno nevaženje takve odredbe neće uticati na ispravnost ostalih odredbi ovih uslova korišćenja, koji će biti punosnažni. Nikakvo odricanje ijednog od ovih uslova neće se smatrati daljim odricanjem ili nastavku istog. Osim kao što je izričito navedeno u dodatnim uslovima korišćenja za posebnu oblast web sajta ,,Pravne napomene”, ili na određenim web stranicama-softverske licence ili materijal, ova upustva za korišćenje čine kompletan ugovor između Vas i kompanije u vezi sa korišćenjem sajta. Osim u pregledanim objavama na ovoj stranici, promena u uslovima korišćenja neće biti.

dodatni uslovi korišćenja.

Određena područja ovog web sajta su predmet dodatnih uslova korišćenja. Korišćenjem takvih oblasti, ili bilo kojeg njihovog dela, pristajete na obavezu da poštujete dodatne uslove korišćenja koja važe za te oblasti. Neprihvatljive radnje, uslovi i sadržaj na ovom sajtu, navedeni u nastavku, predstavljaju osnov za blokiranje pristupa ovom sajtu, odstranjivanje objavljenog sadržaja kao i otkazivanje Vaše registracije i članarine bez povraćaja novca. Kao uslov za korišćenje ovog sajta, saglasni ste da nećete/niste:

 

 • (a) Obuhvatiti svoje prezime ili uneti lični kontakt poput e-mail adrese, ICQ broja, adrese za ćaskanje ili ličnu adresu web stranice na bilo kojoj fotografiji, slici, slovnom polju koje to izričito ne zahteva;
 • (b) Pokušati da oborite sistem članstva ili usmeravanja korisnika ka bilo kom drugom sajtu, lokaciji ili imeniku koji može sadržati korisničke podatke;
 • (c) Otpremati ili postavljati bilo kakvih informacija ili reklama koje se mogu smatrati konkurencijom uslužnoj delatnosti. Potraživanje usluga osim ponuđenih ili potvrđenih direktno od nannies4hire.come registrovanim korisnicima ili članovima je strogo zabranjeno. I ni pod kakvim okolnostima se ne sme dozvoliti  komercijana zloupotreba e-mailova;
 • (d) Deliti svoje članstvo, kredite ili konntakt informacije sa drugim osobama ili otkrivati svoje lozinke bilo kojem trećem licu. Ukoliko, uprkos gore navedenom, izgubite kontrolu nad lozinkom, možete izgubiti značajnu kontrolu nad svojim ličnim identifikacionim podacima i one mogu biti predmet pravno obavezujuće radnje preduzete u Vaše ime;
 • (e) Otpremati, postavljati, slati ili na drugi način emitovati bilo kakav sadržaj koji je nezakonit, štetan, preteći, uznemirujući, klevetnički, vulgaran, koji diskriminiše ili narušava nečiju privatnost i ostalo čemu se može zameriti;
 • (f) Stvarati i održavati više od jednog aktivnog profila istovremeno. Svakoj porodici ili radniku dozvoljen je jedan aktivan profil u bazi podataka u bilo kom trenutku;
 • (g) Otpremati, postavljati, slati ili na drugi način emitovati bilo kakav sadržaj na koji nemate zakonsko pravo ili ugovornu obavezu tj. dozvolu (kao što su unutrašnje informacije, poverljive vlasničke i imovinske informacije izrečeno kao deo radnog odnosa ili pod obavezom diskrecije) ili bilo koji sadržaj koji krši neki patent, žig, oslovnu tajnu, autorska prava ili druga vlasnička prava neke stranke;
 • (h) Falsifikovati zaglavlja ili na drugi način manipulisati identifikatore kako bi se prikrilo poreklo nekog sadržaja koji se prenosi na sajt;
 • (i)Otpremati, postaviti, slati ili na bilo koji drugi način emitovati sadržaj koji nosi viruse ili neki drugi kompjuterski kod, podatak ili program nameren da prekine, uništi ili ograniči funkcionalnost kompjuterskog softvera;
 • (j) Ometati ili poremetiti (ili pokušati da ometate ili poremetite) ovaj sajt i njegove servere ili mreže povezane sa ovim sajtom, ili ne poštovati zahteve, postupke, politike i propise mreža povezanih sa ovim sajtom;
 • (k) Iskazivati vid nasilja, uvredljiv rečnik i sadržaj, vulgarnost ili pornografiju, uključujući zlostavljanje dece, dečiju pornografiju, Exhibit expressions of abuse, offensive language and imagery, obscenity, or pornography, including, but not limited to, child abuse, child pornography, bilo kakav opis maloletnika u seksualnom ponašanju ili eksplicitnim situacijama, ili bilo kakav materijal koji bi mogao da dovede do građanske ili krivične odgovornosti prema važećim državnim ili federalnim zakonima, ili kršenje bilo kojeg zakona i propisa upravnog tela koje ima nadležnost nad InteliMark ili njenih pomoćnica, filijala ili korisnika;
 • (l) Bili oduđeni za bilo kakav seksualni čin ili krivično delo u poslednjih 10 godina;
 • (m) Naneti štetu maloletnim licima na bilo koji način.