Odgovorna je za moralnu i fizičku podršku gospođe ili gospodina o kojima skrbi. Uglavnom su to medicinska sestra. ili liječnik. Nužno je da je dobar vozač.  Odvozi osobu o kojoj skrbi u kazalište, kino, kupovinu i sl.  No, na tom poslu može raditi i osoba koja nije medicinske struke, ali po potrebi surađuje s liječnikom.