Pomaže rodiljama i mladim majkama oko njege novorođenčeta, skrbeći o svemu.  Održava čistoću prostora  u kojemu dijete boravi,  predmeta, igračaka , djetetovoj odjeći i prehrani.

Obično njezina/njegova zadaća završava nakon što dijete navrši 3-4 mjeseca.