Posao kuhara odvija se uglavnom samo u kuhinji. Odgovara  za opremu kuhinje, nabavu i pripremu hrane, čistoću radnog prostora i organizaciju pomoćnog osoblja. Postoje kuhari različitih sposobnosti, znanja i iskustva, od onih koji poznaju samo osnove kuhanja, do onih visokorangiranih. O tome, naravno, ovisi i naknada koja mu se isplaćuje.