Uloga guvernante veoma je važna u jednoj obitelji. Njezina uloga znaćajno odstupa od uloge  koju ima klasična domaćica. Ona potpuno samostalno upravlja domaćinstvom i moglo bi se reći da je ona svojevrstan „alter ego“ glavne gazdarice/gazde  u kući. Givermamta povremeno pomaže pri čiššenju i održavanju kuće. Ona upravlja svim kućnim poslovima, nadzire rad ostalog osoblja u domaćinstvu, vodi računa o kupovini namirnica i ostalih stvari potrebnih za normalno funkcioniranje domainstva. Ona priprema obroke, postavlja stol i poslužuje skuhana jela. U nedostatku odgajateljice (dadilje) ona preuizima osnovnu brigu o djeci  Poželjno je da guvernanta poznaje barem još jedan strani jeik i  rad na računalu.  Od guvernante se očekuje da bude autoritativna osoba i da kvalitetno surađuje sa ostalim osobljem. Mora biti sposobna da uspješno riješava svakodnevne probleme, mora biti taktična i diskretna u komunikaciji sa ostalim osobljem, a naravno i sa poslodavcem. Ona je spona između poslodavca i osoblja, i njegova golema podrška. Mora biti nadasve lojalna osoba od povjerenja koja ima dugogodišnje iskustvo u radu u obiteljima višeg društvenog i ekonomskog standarda. Svakako mora znati obavljati sve poslove u jednom domaćinstvu, jer samo tako može dobro i kvalitetno organizirati timski rad, ili vlastiti radni dan. Na kraju dana, kontrolira jesu li obavljeni svi poslovi koji su bili predviđeni za taj dan, jer samo tako se nesmetano i u kontinuitetu nastavlja  posao narednog radnog dana.